Select Page

selectați limba

Doamnelor și Domnilor, 

Sunt foarte îngrijorătoare planurile Uniunii Europene de a adopta o Convenție a Consiliului Europei privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul. Considerăm că aceasta este foarte periculoasă.  

Nu am nicio îndoială că acest document extrem de ideologic nu conține instrumentele eficiente pentru combaterea violenței, dar introduce și o serie de reglementări periculoase la care toate statele membre vor fi supuse după adoptarea convenției de către Uniunea Europeană.  

Această convenție este incompatibilă cu modelul familiei tradiționale, credem chiar că aceasta ar putea fi o sursă pentru noi acte de violență. Convenția ignoră complet factorii obiectivi ai acestui fenomen, de exemplu – dependența de alcool. Modelul de combatere a violenței propus în aceasta înseamnă în esență o interferență profundă în autonomia familiei, care de acum înainte, în loc să fie percepută ca o bază pentru funcționarea societății, va fi etichetată ca un habitat potențial de opresiune și violență.  

În plus, introduce ideologia de gender, prin abolirea definiției biologice a sexului și înlocuirea acesteia cu o înțelegere a sexualității ca și o construcție social-culturală, necesitând utilizarea acestei definiții la toate nivelurile politicii de către stat. Documentul include, de asemenea, referiri la termenul de „identitate sexuală”, care în limbajul activiștilor radicali înseamnă capacitatea de a își atribui subiectiv sexul pe baza propriilor sentimente.  

Convenția, sub pretextul combaterii violenței, urmărește, de asemenea, să impună copiilor un conținut ideologic. Aceasta postulează introducerea învățământului obligatoriu despre așa-numitele roluri non-stereotipice sexuale în educația generală. Așadar, permite copiilor – fără consimțământul părinților – să fi convinși că există diferite tipuri de sexualitate umană, orientare sexuală sau că se poate alege „propria identitate sexuală”. Astfel, convenția subminează drepturile fundamentale ale părinților de a crește copiii în conformitate cu propriile credințe. 

Deși adoptarea convenției va constitui o încălcare a competențelor pe care Uniunea Europeană le posedă, există multe indicii care sugerează posibilitatea de adoptare din partea Comisiei Europene a acestui document controversat. Așa rezultă din declarațiile noilor membri CE (inclusiv a comisarului Helena Dalli), care au indicat că aceasta este o prioritate. 

Consecințele vor fi foarte grave – chiar și țările care încă nu au ratificat Convenția vor trebui să se conformeze acesteia și va fi aproape imposibil să o denunțe. 

De aceea, vă încurajez să semnați petiția către Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și către întreaga Comisie Europeană pentru renunțarea la adoptarea Convenției. Totodată vă rog să încurajați semnarea acesteia de către câți mai mulți prieteni și cunoștințe! 

Comisarii U.E. trebuie să obțină un semnal clar că nu există niciun acord pentru ca, sub pretextul combaterii violenței împotriva femeilor, ar trebui introduse soluții ideologice extrem de radicale pentru a „demonta” o familie tradițională! Doar vocea puternică a cetățenilor țărilor U.E. poate stopa planurile mediilor radicale care încearcă să distrugă structurile de bază ale societății.   

COALITION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA FAMILLE

Freedom for All
Ordo Iuris Croatia
Association Society and Values

Spunem un NU hotărât Convenției de la Istanbul

Către Doamna Comisar Ursula von der Leyen 

 Stimată Doamnă Comisar  

Ne bucură informațiile despre planurile de adoptare din partea Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie.  

Nu avem nicio îndoială că Uniunea Europeană ar trebui să depună toate eforturile pentru a combate fenomenul violenței în cadrul familiei. Totodată, suntem convinși că acest document controversat nu numai că nu prezintă soluții eficiente în acest domeniu, ci introduce o serie de reglementări periculoase care afectează direct binele familiei și a membrilor acesteia.  

Convenția are un caracter extrem de ideologic. Aceasta antagonizează societatea prin introducerea luptei între sexe, iar prin urmare, duce la deconstrucția familiei și a normelor sociale bazate pe acceptarea diferențelor dintre bărbați și femei. Creatorii documentului identifică complet greșit problema violenței, văzând sursele acesteia în structura unei societăți bazate pe o familie tradițională, drepturile părinților de a crește copiii în conformitate cu credințele lor și cu rolurile complementare ale femeilor și bărbaților. În plus, creatorii convenției ignoră complet problema violenței fizice și psihice împotriva bărbaților care, conform studiilor efectuate, sunt și aceștia victime ale violenței la fel ca și femeile, dar nu admit situația din cauza posibilității de ostracizare.  

Între timp, toate cercetările indică clar faptul că printre cele mai frecvente cauze de violență se numără situațiile de destrămare a familiei și dependență (alcool, droguri, jocuri de noroc, pornografie, sex). Ba mai mult – după cum arată cercetările Agenției pentru Drepturile Fundamentale UE, în țările în care se pune în aplicare ideologia gender, procentul de violență este foarte ridicat.  

Convenția ignoră complet toți acești factori obiectivi, ceea ce demonstrează clar caracterul său extrem de ideologic. Sub pretextul combaterii violenței împotriva femeilor, aceasta postulează educația obligatorie a copiilor de la o vârstă fragedă despre „roluri sexuale nestereotipice” și interferează foarte mult cu autonomia tradițională a familiei. Astfel, convenția încalcă o serie de drepturi fundamentale ale omului, care sunt exprimate atât în tratatele internaționale, cât și în constituțiile statelor componente. Drepturile fundamentale ale părinților au fost clar confirmate în art. 26 secțiune 3 a Declarației Universale a Drepturilor Omului, art. 18 din Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice, art. 8 și 9 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și art. 2 din Protocolul Adițional nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului).  

Din acest motiv, anunțurile noului comisar pentru egalitate, Helena Dalli, cu privire la adoptarea Convenției de la Istanbul de către Uniunea Europeană sunt foarte îngrijorătoare. Adevăratul scop nu este acela de a ajuta femeile și familiile care se luptă cu problema violenței, ci de a impune tuturor țărilor un dictat ideologic bazat pe idea de gender.  

Având în vedere faptul că acesta este un document ineficient pentru UE, nu există niciun motiv pentru care Uniunea Europeană ar trebui să fie parte a acestuia.  

În plus, adoptarea convenției ar trebui să fie responsabilitatea exclusivă a statelor membre.  Reglementările indică clar domeniul de competență al Uniunii Europene și – chiar și din motive formale – (articolul 82 alineatul 2 TFUE și articolul 84 TFUE), UE nu ar trebui să fie parte a acestui tratat. Convenția se referă în cea mai mare parte la legislația penală și materială, care se află în afara sferei de activitate a UE.  

Efectele adoptării convenției vor avea consecințe foarte grave. Dacă procedura va avea succes, dispozițiile convenției vor deveni parte a acquis-ului Comunitar și vor beneficia de principiul primatului asupra dreptului național. Implementarea dispozițiilor va fi supusă controlului de către instituțiile UE, inclusiv Curtea de Justiție a Uniunii Europene.  

Țările care nu au ratificat Convenția de la Istanbul, cum ar fi Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Letonia și Slovacia, vor fi supuse unei presiuni și mai mari spre adoptarea acesteia, iar de facto vor fi obligate să respecte prevederile acesteia. Nu va mai fi posibilă aplicarea dispozițiilor convenției într-o măsură limitată, așa cum o face Republica Polonă în prezent. 

Acesta este motivul pentru care vă îndemn cu tărie și rog întreaga Comisie Europeană să se retragă din planurile controversate anunțate de doamna Helena Dalli. Nu ne dăm acordul pentru utilizarea subiectul combaterii violenței împotriva femeilor cu scopul de a răspândi o ideologie care lovește direct societatea și familia.  

Form closed.
Shares
Shares