Dziękujemy za podpisanie petycji

DZIĘKUJĘ ZA PODPISANIE PETYCJI!
TO JESZCZE NIE KONIEC NASZEJ WSPÓLNEJ WALKI

Szanowni Państwo,

dziękuję, że razem bronimy rodziny i naszych dzieci przed zgubnymi skutkami niebezpiecznej konwencji!

Jestem przekonana, że jedynie zdecydowany, a przede wszystkim solidarny sprzeciw krajów europejskich przeciwko przyjmowaniu dokumentu, który nie tylko nie przedstawia skutecznych rozwiązań do walki z przemocą, ale narzuca bardzo szkodliwe rozwiązania oparte na ideologii gender, może powstrzymać kontrowersyjne plany przedstawicieli Komisji Europejskiej.

To bardzo ważne, by jak najwięcej osób dało odpór niebezpiecznym planom Komisji Europejskiej i stanęło w obronie kobiet i rodziny. Aby tak się stało potrzebujemy Państwa zaangażowania. Dlatego ośmielam się prosić Państwa o wsparcie naszej inicjatywy dobrowolnym datkiem. Dzięki Państwa wsparciu będziemy w stanie przeprowadzić promocję naszego protestu w mediach, a nasi prawnicy będą w stanie jeszcze skuteczniej pomagać rodzinom w potrzebie i walczyć w obronie podstawowych wartości: życia, małżeństwa, rodziny, wolności sumienia, wolności słowa i wolności gospodarczej.

Cała nasza pomoc jest nieodpłatna, a działalność jest możliwa wyłącznie dzięki wsparciu naszych Darczyńców. Aby zachować pełną niezależność, celowo nie korzystamy z żadnych grantów, dotacji ani innych środków publicznych.

Wiąże się to jednak z dużymi kosztami promocji petycji i przygotowywania dokumentów prawnych, zatem w miarę Państwa możliwości prosimy o wsparcie finansowe naszych działań.

Chciałabym również zachęcić Państwa do przekazywania informacji o petycji kolejnym osobom spośród Państwa Rodziny czy znajomych – razem zaprotestujmy przeciwko niebezpiecznej konwencji!

Łączę wyrazy szacunku,

Karolina Pawłowska - Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris

P.S. Sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Nie mam wątpliwości, że przyjęcie tego dokumentu przez Unię Europejską narzuci jej szkodliwe rozwiązania wszystkim krajom i de facto uniemożliwi zarówno jej wypowiedzenie, jak i stosowanie kontrowersyjnych postanowień w ograniczonym zakresie! Dlatego tak ważne jest, byśmy zbudowali jak najszerszy front i wspólnie przeciwstawili się tym planom. Z tego powodu bardzo Państwa proszę o jak najszersze upowszechnianie informacji o petycji na stronie stopgenderconvention.org i zachęcenie do tego swoich Bliskich.